रविवार, ८ फेब्रुवारी, २०१५

तुझ्याविना सजणे

तुझ्याविना सजणे


व्यर्थ आहे जग हे सारे  तुझ्याविना सजणे ॥
अर्थ नाही जगण्यामध्ये तुझ्याविना सजणे ॥१॥


पूर्ण बघ झाले घर ते अपुल्या स्वप्नातले ॥
पर्णहीन गृहवट हा तुझ्याविना सजणे ॥२॥


सप्तसुरांच्या बांधणीतले गंधर्वांचे ऐकुन गाणे ॥
मंत्रमुग्ध मी नाही झालो तुझ्याविना सजणे ॥३॥ 


उंच आकाशी दूर मी गेलो तुला विसरण्यासाठी ॥
मन धरतीवर देह आकाशी तुझ्याविना सजणे ॥४॥


देवा चाले तुझ्याऐवजी एक सुपारी गाठी ॥
नाही पूजा करणार तयाची तुझ्याविना सजणे ॥५॥

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: